Pakovanje proizvoda odnosi se na kartone, kutije, vrećice, blistere, umetke, naljepnice i etikete itd.
Pakovanje proizvoda može pružiti odgovarajuću zaštitu kako bi se sprečilo oštećivanje proizvoda tokom transporta, skladištenja i prodaje.
Pored zaštitne funkcije, pakiranje proizvoda također igra važnu ulogu u ukrašavanju proizvoda, promociji brenda, zadovoljavanju estetskih potreba kupaca i psihološkim zahtjevima na kraju ubrzava napredak prodaje.

Pakiranje proizvoda je vizuelni doživljaj proizvoda; Zvučnik karakteristika proizvoda; Prezentacija korporativnog imidža i pozicioniranje.
Dobro dizajnirano pakiranje proizvoda važan je način ostvarivanja dobiti za preduzeće. Precizno strateško pozicioniranje i u skladu sa psihologijom dizajna ambalaže može pomoći preduzeću da se istakne u grupi konkurentskih marki i osvoji dobru reputaciju.
DuPontovi zakoni ističu da je 63% potrošača donijelo odluku o kupovini samo u skladu s pakiranjem proizvoda. Zbog toga se tržišna ekonomija danas često naziva i ekonomijom pažnje. Potrošač može prepoznati i prihvatiti samo privlačnu marku i ambalažu i pretvoriti ih u prodaju.
Stoga sva poduzeća moraju pripaziti na funkciju pakiranja u brendiranju.
Svaki proizvod ima svoje jedinstveno pakiranje, a velike marke čak i ne štede novac u dizajniranju savršenog pakiranja za svoje proizvode.
Očigledno je da je ambalaža vrlo važna za proizvode:

Pakiranje je vrsta prodajne moći.
Danas je tržište ispunjeno raznim proizvodima, pažnja svakog proizvoda je vrlo kratka, a ambalaža mora uhvatiti i uhvatiti potrošača kad baci pogled na police. Samo ambalaža koja je sveobuhvatno koristila dizajn, boju, oblik, materijal koji predstavljaju informacije o proizvodu, marki i konceptu i kulturi kompanije, može privući kupca i dati mu dobar utisak o proizvodu i marki, a zatim dovesti do akcije kupovine .
Pakiranje je prodajna snaga koja preuzima glavnu odgovornost za privlačenje potrošača.

Pakiranje je vrsta identifikacijske moći.
Kada ambalaža uspješno privuče potrošača i privuče njegovu pažnju, ambalaža tada mora imati funkciju prenošenja specifikacija i karakteristika proizvoda.
Pakiranje proizvoda zahtijeva ne samo dobro osmišljeni luksuzni izgled već i može govoriti o proizvodu.
Učinak na tržištu proizvoda ovisi o tome koliko dobro pakiranje predstavlja karakteristike proizvoda i detaljne informacije.

Pakiranje je vrsta moći brendiranja.
Ambalaža ima funkciju marketinga i brendiranja. Odnosno, na ambalaži se mogu prikazivati ​​podaci o marki; izgradite identifikaciju marke i dopustite potrošaču da shvati naziv marke, svojstvo marke, i tako stvori imidž marke.
U arhitekturi brendiranja, ambalaža se takođe može tretirati kao jedan od izvora slike brenda.
Pakiranje kao bitna vanjska prezentacija proizvoda snosi odgovornost za osjećaj koji poduzeće želi pružiti potrošaču.
Pakiranje je glavna uloga u diferencijaciji proizvoda. Može stvoriti obilježje marke i po tome se privlače potrošači i vrši prodaja.

Pakiranje je vrsta kulture.
Srce ambalaže ne leži samo u spoljašnjem izgledu i karakteristikama, već se gradi na stapanju individualnog karaktera i simpatičnog karaktera.
Pakovanje može efikasno prikazati proizvod i kulturu preduzeća

Pakiranje je vrsta afinitetne snage.
Pakiranje proizvoda je orijentirano prema potrošačima, može zadovoljiti različite zahtjeve potrošača, a u međuvremenu potrošačima donosi snagu afiniteta.
Sve u svemu, ambalaža ima sve više i više funkcija.
Pakiranje igra sve važniju ulogu u marketingu i brendiranju.


Vrijeme objavljivanja: novembar 20-2020